Smittevern

Smittevern

Så lenge det er restriksjoner mtp sosial kontakt planlegger Sommerløpet for å følge de regler som til en hver tid gjelder. Under skisserer vi opp en mulig løsning.

Samtidig presiserer vi at vi håper og tror at samfunnet vil åpnes opp igjen i god tid før 21. august, slik at vi kan samles til løpefest på tilnærmet normalt vis.  

  • Vi planlegger for barneløp, 5km og 10km. Distansene blir avviklet som ulike arrangementer, der det er satt av god tid til gjennomføringen av hvert enkelt løp.
  • Start- og målsone blir helt atskilt, slik at de som starter ikke kommer i kontakt med dem som kommer i mål.
  • Deltakerne får ulike starttidspunkt de skal møte til og blir registrert ved ankomst. 
  • Løperne sluses i puljer på 15-20 stk til startstreken og starter i disse puljene.
  • Alle blir registrert og sluset ut igjen fra målområdet. 
  • Antall deltakere pr distanse blir begrenset etter gjeldende regler.
  • Vi legger til rette for at rutiner for håndsprit, munnbind og avstand skal kunne overholdes frem til start, underveis og etter målgang.