Aktiv mot kreft

Sommerløpet er svært stolt over å ønske Aktiv mot kreft velkommen som ny samarbeidspartner. 

Aktiv mot kreft er en privat stiftelse etablert av Grete Waitz og Helle Aanesen i 2007

Stiftelsens mål er å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Derfor etablerer vi treningsrom, såkalte Pusterom, på kreftsykehus i Norge. Forskning viser at fysisk aktivitet kan være positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Fysisk aktivitet kan bidra til å redusere uønskede bivirkninger av behandling og gi økt utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt bidrar fysisk aktivitet til å bygge mestringsfølelse og øke livskvaliteten.

Gjennom treningskonsepter mot bedrifts- og privatmarkedet gir Aktiv mot kreft deltakerne muligheten til å bidra til en god sak, samtidig som de bedrer egen helse. Stiftelsen genererer inntekter ved hjelp av fysisk aktivitet for friske mennesker og bruker dem på fysisk aktivitet for kreftsyke. Aktiv mot kreft støtter også forskning på effekten av fysisk aktivitet i kreftbehandling i Norge og USA.

I løpet av perioden 2008-2017 bidro Aktiv mot kreft med ca. 120 millioner kroner til Pusterom, forskning og pet-scannere.

Les mer om Aktiv mot kreft på deres hjemmeside!